Nevrorefleksologi

Nevrorefleksologi er en medikamentfri behandlingsform, hvor vi bruker huden som et verktøy for å påvirke nervesystemet.Som nevrorefleksologer har vi en helhetlig tilnærming til kroppen og jobber med årsaken til pasientenes plager.


Menneskekroppen har ikke forandret seg vesentlig på flere tusen år, men de siste hundre årene har det skjedd store forandringer i samfunnet.Den moderne verden stiller oss overfor helt særegne utfordringer som stress, overstimulering og søvnmangel. Samtidig finnes det kroppslige utfordringer som alltid har vært der slik som idrettsskader, muskelsykdommer og dårlig blodsirkulasjon. Nevrorefleksologer jobber med alle disse problemområdene.

Muskel- og skjelettplager

• Holdningsproblematikk

• Mage- og tarmproblemer

• Søvnproblemer

• Psykiske plager

• Stress

• Tretthet

• Utbrenthet

• Hodesmerter

• Hormonelle plager

• Urinveisplager

• Menstruasjonsplager

• Graviditetsplager

• Irritert hud

• Luftveisplager

• Nedsatt immunforsvar